Latorps byalag - Dåtid, Nutid, Framtid - musik, konst, samhällsengagemang, cykelbana, midsommarfirande, julgröt, skola, dagis
Startsidan Om byalaget Anslagstavlan Latorpabladet Kontakta

Anslagstavlan

Cykelbanan
Skriven av Ewa Overmeer - 2007-11-05 19:23
Byalaget har varit i kontakt m Örebro kommun för att aktivera tankarna kring en bättre cykelväg till Örebro längs banvallen. Så här svara ansvarigt kommunalråd Fredrik Persson(mp)när vi sökt info om cykelvägsfrågan:

Frågan ägs av Programnämns Samhällsbyggnad d v s jag. Vi för dialog med vägverket i den frågan. Och den finns också ganska långt ner på en objektslista i vår investeringsbudget.

Ska man vara realistisk så tror jag inte den kommer upp på ett bra tag.
De pengar vi lägger kommer troligen att istället läggas på kollektivtrafiken eftersom det är fler som åker buss än som cyklar.

Hittar vi något bra EU-bidrag (vilket vi söker hela tiden) så kan vi prioritera upp frågan.
-------------
Jag minns inte när cykelbanan var uppe till diskussion sist, men det var ganska länge sedan.

Jag ska lyfta in frågan om vi kan hitta EU-bidrag till aktiviteten till vår cykelsamordnare Erik Poignant. Han brukar kunna hitta en del guldkorn.

Jag ser annars inte att den kommer att behandlas inom de kommande åren då det är alltför dyr investering (om vi inte hittar medfinansiärer, för då hamnar frågan i annat läge). Som jag tidigare sa, så tror jag istället att vi väljer att satsa på kollektivtrafiken om vi får möjlighet.

Jag kan komma förbi er någon kväll i lämplig konstellation så kan vi surra lite...
---------------

Byalaget har för avsikt att nappa på förslaget, kanske v 47 om Fredrik kan, du som läser detta vill du stå med på inbjudan till cykelträff?

Ewa Overmeer


Tillbaka | Kommentera

Kommentarer till anslaget
Det finns 1 kommentarer till det här anslaget.

Ewa Overmeer skrev 2007-11-30 09:44
22/11-07
Erik Poignant (cykelsamordnare) och Fredrik Persson (kommunalråd) har varit i Latorp o träffat en grupp intresserade för att diskutera asfaltering av banvallen.

Vi uppfattar signalerna som positiva då Erik nu fått uppdraget att jobba vidare med en lösning. Tidigare har Erik endast "ägt" cykelfrågor inom stadsgränsen.

Vi kommer oxå kontakta Vägverket igen. De har tidigare svarat att de inte äger banvallen o därmed inte kan agera. Nu lär cyklandet fått högre prioritet o därmed kanske vi kan få ett större öra som lyssnar på oss.

Latorps byalag är även aktivt i bildandet att LEADER Mellansjölandet och utifrån den kunskapen ser vi möjlighet att kunna söka medel från EU till att höja livskvaliteten i Tysslingeområdet...

Knuten ser ut att vara ansvar... Den myndighet som asfalterar tar även på sig ansvaret för vägen o händer då en olycka så kan det kosta mera än asfalt.

Vårt förslag är en asfalterad cykelbana mellan Ltp o Örebro med utrymme på var sida för ryttare. De kommentarer vi fått från ryttare som ridit i bredd o därmed skadat cykelbanan är att hästar helst går i bredd, därför tror vi att detta kan vara en bra lösning - cykelbanan i mitten o hästar på ytterbanorna. Dessutom tror vi att hästarna är eminenta markberedare, med deras hovar kommer de hålla ogräset på avstånd.

Representanterna fr byalaget har nu tagit på sig att undersöka cykelintresset, vi kommer att lägga ut en enkät här på hemsidan, anslå information o skriva i Latorpabladet. Vi undersöker även möjlighet för plogning under vinterhalvåret, åretruntcykelrepresentanten uppskattar gruppens stl till 10-15 personer idag o skulle sannolikt vara större om banvallen var bättre.

Visst skulle en belyst väg vara ännu bättre men det kravet tycker vi inte är rimligt att ställe. Det kan vara ett utvecklingprojekt, t ex solkraftslampor - Leadreexperiment? Erik visade oss exempel på detta.

Kort sammanfattat av Ewa Overmeer
Upp | Tillbaka | Kommentera

Skriv en egen kommentar här!
Här kan du skriva en kommentar och delta i diskussionen kring det här anslaget.

Du måste logga in för att kunna skriva en egen kommentar!


Logga in här
Användarnamn

LösenordE-Tjänster
Som medlem kan du affischera på anslagstavlan, diskutera, prenumerera, läs mer

Latorps Byalag info@latorpsbyalag.se Bankgiro: 5104-3982

By: Daniel Chronlund 2006 - Administratör

Emil Eriksson, ung konstnär a la Latorp Linnea och David underhåller Vi vill ha asfalterad cykelbana Midsommarfirande i Latorp Traditionell julgröt med Latorps byalag Latorps idylliska skola, fritids och dagis Latorps byalag - dåtid, nutid och framtid