"Vällingklockan i Beate Christine alunverk ringer in
till arbete en varm julimorgon 1835
"

Så startade föredraget om Alunverket och människorna som arbetade här. Till ljudet av samma klocka öppnades utställningen Rödfötter och Guckuskor år 2001. Bilden visar vällingklockan som bär inskriptionen Beate Christine alunverk. Fler bilder från utställningen