Välkommen till informationssidorna om
Latorps Alunverk

Uppleva en mycket märklig och spännande miljö med byggnadsrester i en närmast tropisk vegetation. En bergvägg längs leden innehåller dessutom en grotta där den speciella geologin är möjlig att studera.