Kronologi över alunverket
1765 Ansökan om anläggning i Garphyttan beviljas. Dåvarande ägare var Carl Ulric Uggla
1767 Pannhuset färdigbyggt
1769 Utbyggnad av verket. Alunkokningen kommer i gång. Michael af Grubbens blir delägare. Ansökan om alunverk i Latorp beviljas
1771 Alunkokning i Latorp kommer igång. Uggla överlåter sina andelar i verket till Grubbens
1776 Ny ägare blir handelshuset Grill och Craeyvanger
1778 Anläggningen i Garphyttan läggs ner
1782 Anläggningen i Garphyttan återupptas
1788 Anläggningen i Garphyttan läggs ner definitivt
1799 75% av andelarna i verket köps in av grosshandlare Gustaf Westerberg. Verket var vid den tidpunkten försummat och förfallet.
1817 Flera nya ägare
1825 3 nya ägare; F.A. Westerberg, Carl Möller och Clas H. Rålamb
1829 Verket köps in av grosshandlare Caspar Holmqvist
1833 Nya alunverk anläggs i det inre av Ryssland som försämrar möjligheterna att exportera till det tidigare så viktiga området
1835 Verket i Latorp skiljs från övriga och samlas under en ägare, Caspar Holmqvist
1839 Handelsfirman Dugge och Zettervall köper verket
1842 Dugge blir ensam ägare av alunverket
1859 Ena pannhuset brinner ner
1879 Verket läggs slutgiltigt ner