Läs mer i broschyren   Beate Christine broschyr
Med text, färgbilder och illustrationer beskrivs geologin, biologin och alunverket i den 16-sidig broschyren.

Här kan du ladda ner broschyren i form av en PDF-fil (cirka 400 Kb) här

Broschyren kan också rekvireras från Latorps byalag. Kontakta Jörgen Stenlund via e-mail (jorgen.stenlund@hotmail.com)

Text och layout Jörgen Stenlund och Göran Oldén. Foton och illustrationer om inte annat anges Jörgen Stenlund.